днiпровське басейнове управлiння водних ресурсiв
Державне агентство водних ресурсів України
20 квітня 2018

Адреса

Київська обл., м. Вишгород,вул.
Київська, 10 В
тел. 04596 5 44 25, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

 

Букрєєв Юрій Васильович


      Відповідно до наказу Державного агентства водних ресурсів України від 15 грудня 2017 року № 282-ос

призначений на посаду начальника Дніпровського басейнового управління водних ресурсів.-    Здійснює загальне керівництво управлінням, його структурним підрозділом Київським РУВР, спрямовує діяльність на реалізацію державної політики у сфері управління та відтворення  поверхневих водних ресурсів  басейну р.Дніпро.

-    Представляє Дніпровське БУВР у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями.

-    Забезпечує виконання Дніпровським БУВР актів і доручень Президента України,  актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Держводагентства.

-    Координує діяльність та забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю регіональних управлінь.

-    Координує  та контролює діяльність заступників начальника, головного інженера, начальників структурних підрозділів, керівників  підвідомчих організацій.

-    Вносить пропозиції Держводагентству щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників підпорядкованих організацій, їх заступників, головних інженерів.

-    Призначає на посади та звільняє з посад, за погодженням Держводагентства, заступників начальника, головного інженера.

-    Розподіляє функціональні обов’язки між  заступниками начальника та головним інженером .

-    Призначає на посади та звільняє з посад працівників Дніпровського БУВР.

-    Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату Дніпровського БУВР, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за їх додержанням та приймає рішення у зв’язку з їх порушенням.

-    Приймає рішення про заохочення та накладання стягнень на працівників апарату Дніпровського БУВР, подає пропозиції до Держводагентства про заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на керівників підпорядкованих організацій.

-    Організовує роботу  по вдосконаленню структури управління.

-    Організовує бухгалтерський облік, контролює своєчасність  сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів та своєчасність розрахунків з працівниками.

-    Приймає рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій та робочих груп,  затверджує їх кількісний та персональний склад та  положення про них.

-    Забезпечує і організовує роботу Басейнової ради р. Дніпро, здійснює контроль за виконанням її рішень;

-    Забезпечує та контролює здійснення заходів щодо запобігання корупції, інших правопорушень.

-    Скликає наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу.

-    Начальник управління несе відповідальність за виконання покладених на Дніпровське БУВР завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від платних послуг , за організацію діловодства в управлінні.

-    Начальник управління є Головою Міжвідомчої комісії  по узгодженню режимів роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами басейнів річок Сула, Псел, Ворскла, Головою Технічної ради Дніпровського басейнового управління водних ресурсів, керівником цивільного захисту управління.

 

     Начальник управління очолює Дніпровське БУВР,  Київське РУВР, а також  безпосередньо координує та контролює діяльність:

-    заступників начальника, головного інженера;

-    відділу бухгалтерського обліку та звітності;

-    відділу економіки;

-    відділу  управління персоналом;

-    юридичного відділу;

-    відділу внутрішнього аудиту;

-    уповноваженого з антикорупційної діяльності.

 

 

 

ПАНКОВ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 головний інженер Дніпровського басейнового управління водних ресурсів.

Підпорядковується безпосередньо начальнику Дніпровського басейнового управління водних ресурсів.

Забезпечує надійну експлуатацію водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі Дніпровського БУВР та підпорядкованих йому організацій

Відповідає за здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.

 Організовує та забезпечує безперебійну роботу насосних і компресорних станцій, включаючи об’єкти енергетичного призначення, автотранспортної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів.

Здійснює технічне керівництво Київським РУВР.

Несе відповідальність за виконання наступних питань:

-    Забезпечення експлуатації державних водогосподарських об’єктів та проведення планово-запобіжних ремонтів гідротехнічних споруд, що знаходяться на балансі Дніпровського БУВР.

-    Оцінка стану гідротехнічних споруд, насосних і компресорних станцій та об’єктів енергетичного призначення.

-    Розробка заходів по підтриманню захисних гідротехнічних споруд у належному технічному стані.

-    Розробка перспективних і поточних планів ремонтних та будівельних робіт на гідротехнічних спорудах, насосних та компресорних станціях, об’єктах енергетичного призначення, організація їх виконання.

-    Встановлення режимів роботи водогосподарських об’єктів та гідротехнічних споруд на захисних масивах дніпровських водосховищ.

-     Забезпечення виконання організаційних заходів щодо проектування, будівництва і реконструкції, ремонту а також технічного переоснащення об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу  та  систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд та водогосподарських об’єктів багатоцільового використання на річках та  захисних масивах відповідно до положення про Дніпровське .

-    Здійснення моніторингу технічного стану гідротехнічних споруд, що знаходяться на балансі Дніпровського БУВР.

-    Забезпечення проведення профілактичних робіт, ліквідації наслідків шкідливої дії вод та аварій на гідротехнічних спорудах та захисних масивах, що знаходяться на балансі Дніпровського БУВР.

-    Проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань при проведенні метрологічних робіт.

-    Надання пропозицій стосовно погодження проектів землеустрою щодо організації і встановлення  меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон, створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок на річках та захисних масивах відповідно до положення про Дніпровське БУВР.

-    Надання пропозицій стосовно погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду відповідно до положення про Дніпровське БУВР.

-    Здійснення гідрогеологічного моніторингу земель на захисних  масивах у зоні впливу дніпровських водосховищ;

-    Контроль за витратами електроенергії, розробка питомих витрат та заходів по економії електроенергії.

-    Організація експлуатації та ремонту виробничих та службових приміщень, механізмів, плавзасобів та автотранспорту.

-    Забезпечення об’єктів Дніпровського БУВР та Київського РУВР обладнанням, устаткуванням та приладами.

-    Розробка лімітів витрат паливно-мастильних матеріалів та контроль за їх виконанням.

-    Контроль за складанням і своєчасною здачею статистичної та технічної звітності з ремонтних, будівельних та експлуатаційних робіт.

-    Оцінка стану механічного і енергосилового обладнання, землерийної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів.

-    Організація та відповідальність за безпечні умови праці, додержання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, в тому числі при виконанні експлуатаційних, інженерно – геологічних, гідрологічних та ремонтних робіт на гідротехнічних спорудах, насосних і компресорних станціях, енергетичних об’єктах, експлуатації машин, механізмів, плавзасобів, земснарядів, ремонтних цехів, вантажопідйомних механізмів та вантажозахвачуючих пристроїв, котлів і посудин, працюючих під тиском, будівель і приміщень виробничого призначення, технічне навчання персоналу.

 

Безпосередньо координує і контролює діяльність:

-    технічного відділу;

-    відділу енергозбереження та зв’язку;

-    відділу експлуатації водогосподарських систем;

-    відділу охорони праці;

-    відділу механізації;

-    відділу моніторингу;

-    машинного двору Київського РУВР;

-    цеху з ремонту електротехнічного обладнання Київського РУВР;

-    вимірювальної електричної лабораторії Київського РУВР;

-    експлуатаційних дільниць та насосних станцій Київського РУВР.

Головний інженер  є заступником Голови Технічної ради управління.

 

 

 

СТРЕЛЕЦЬ ІГОР БОРИСОВИЧ

 

        Підпорядковується безпосередньо начальнику Дніпровського басейнового управління водних ресурсів

        Спрямовує та координує діяльність управління, Київського РУВР та організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні р. Дніпро, з питань управління, використання, та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також функціонування системи державного моніторингу довкілля  в частині проведення гідрохімічних та радіологічних спостережень за станом поверхневих вод.

        Несе відповідальність за виконання наступних питань:

-    Розробка  пропозицій та участь у їх реалізації щодо державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів басейну р. Дніпро.

-    Прийняття звітів про використання води за формою №2 ТП-водгосп (річна).

-    Здійснення моніторингу  узагальнення та аналіз даних  якості вод поверхневих водних об’єктів у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення, а також проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень у районах основних водозаборів комплексного призначення, транскордонних водотоках, у зонах впливу атомних електростанцій, на водних об’єктах та водогосподарських системах басейну Дніпра.

-    Розроблення та реалізація  заходів  щодо екологічного оздоровлення річок басейну Дніпра, спостереженням за станом водних об’єктів та наданням пропозицій до програм соціально-економічного розвитку регіону.

-    Узагальнення та аналіз даних облводресурсів про водогосподарську та гідрологічну обстановку в басейні річки Дніпро та надання оперативної інформації Держводагентству.

-    Надання пропозицій Держводагентству  стосовно погодження нормативів водопостачання.

-    Розробку схем  комплексного використання   та охорони водних ресурсів, формування довгострокових прогнозів  водогосподарських балансів

-    Участь у вирішенні питань, пов’язаних із міжбасейновим та міждержавним розподілом річок і використанням прикордонних вод.

-    Підготовку матеріалів для державного водного кадастру басейну р.Дніпро за розділом «Водокористування», узагальнення та аналіз державного обліку водокористування.

-    Узагальнення інформації облводресурсів, що розташовані в басейні р. Дніпро, щодо використання водних ресурсів у басейні Дніпра та надання результатів Держводагентству.

-    Підготовка матеріалів для державного водного кадастру басейну р. Дніпро за розділом «Водокористування».

-    Здійснення в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, паводків та льодоходу р.Дніпро, Десна, Псел, Ворскла, Сула, захисних масивах в межах м. Києва, Київської, черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

-     Проведення заходів з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечення відкритості діяльності управління шляхом взаємодії із ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

            Безпосередньо координує і контролює діяльність:

-    відділу  використання та транскордонних вод басейну р. Дніпро;

-    відділу  використання вод по м. Києву Київського РУВР;

-    відділу  використання вод по Київській області Київського РУВР.

-    відділу контролю та взаємодії із засобами масової інформації;

-    відділу водних об’єктів;

-    кризовий відділ;

-    відділ техногенно-екологічної безпеки;

-    басейнової лабораторії моніторингу вод;

            Заступник начальника управління є членом  Технічної ради управління.

 


     

Веб-представництва