Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ
Державне агентство водних ресурсів України
22 жовтня 2018

Адреса

Київська обл., м. Вишгород,вул.
Київська, 10 В
тел. 04596 5 44 25, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

 

Букрєєв Юрій Васильович


      Відповідно до наказу Державного агентства водних ресурсів України від 15 грудня 2017 року № 282-ос

призначений на посаду начальника Дніпровського басейнового управління водних ресурсів.-    Здійснює загальне керівництво управлінням, спрямовує діяльність на реалізацію державної політики у сфері управління та відтворення  поверхневих водних ресурсів  басейну р. Дніпро.

-    Представляє Дніпровське БУВР у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями.

-    Забезпечує виконання Дніпровським БУВР актів і доручень Президента України,  актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Держводагентства.

-    Координує діяльність та забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю регіональних управлінь.

-    Координує  та контролює діяльність заступників начальника, головного інженера, начальників структурних підрозділів, керівників регіональних управлінь.

-    Вносить пропозиції Держводагентству щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників регіональних управлінь, їх заступників, головних інженерів.

-    Призначає на посади та звільняє з посад, за погодженням Держводагентства, заступників начальника, головного інженера.

-    Розподіляє функціональні обов’язки між  заступниками начальника та головним інженером .

-    Призначає на посади та звільняє з посад працівників Дніпровського БУВР.

-    Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату Дніпровського БУВР, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за їх додержанням та приймає рішення у зв’язку з їх порушенням.

-    Приймає рішення про заохочення та накладання стягнень на працівників апарату Дніпровського БУВР, подає пропозиції до Держводагентства про заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на керівників регіональних управлінь.

-    Організовує роботу  по вдосконаленню структури управління.

-    Організовує бухгалтерський облік, контролює своєчасність  сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів та своєчасність розрахунків з працівниками.

-    Приймає рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій та робочих груп,  затверджує їх кількісний та персональний склад та  положення про них.

-    Забезпечує і організовує роботу Басейнової ради р. Дніпро, здійснює контроль за виконанням її рішень;

-    Забезпечує та контролює здійснення заходів щодо запобігання корупції, інших правопорушень.

-    Скликає наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу.

-   Начальник управління несе відповідальність за виконання покладених на Дніпровське БУВР завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від платних послуг , за організацію діловодства в управлінні.

-    Начальник управління є Головою Міжвідомчої комісії  по узгодженню режимів роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами басейнів річок Сула, Псел, Ворскла, Головою Технічної ради Дніпровського басейнового управління водних ресурсів, керівником цивільного захисту управління.

 

   

     Начальник управління очолює Дніпровське БУВР,   а також  безпосередньо координує та контролює діяльність:

-    заступника начальника, головного інженера;

-    відділ бухгалтерського обліку та звітності;

-    відділ економіки;

-    відділ  управління персоналом;

-    юридичний відділу;

-    відділ внутрішнього аудиту;

-    уповноваженого з антикорупційної діяльності.

 

 

 

ПАНКОВ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 головний інженер Дніпровського басейнового управління водних ресурсів.

Підпорядковується безпосередньо начальнику Дніпровського басейнового управління водних ресурсів.

Забезпечує надійну експлуатацію водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі Дніпровського БУВР.

Відповідає за здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацію її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.

 Організовує та забезпечує безперебійну роботу насосних і компресорних станцій, включаючи об’єкти енергетичного призначення, автотранспортної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів.

 

Несе відповідальність за виконання наступних питань:

-    Забезпечення експлуатації державних водогосподарських об’єктів та проведення планово-запобіжних ремонтів гідротехнічних споруд, що знаходяться на балансі Дніпровського БУВР.

-    Оцінка стану гідротехнічних споруд, насосних і компресорних станцій та об’єктів енергетичного призначення.

-    Розробка заходів по підтриманню захисних гідротехнічних споруд у належному технічному стані.

-    Розробка перспективних і поточних планів ремонтних та будівельних робіт на гідротехнічних спорудах, насосних та компресорних станціях, об’єктах енергетичного призначення, організація їх виконання.

-    Встановлення режимів роботи водогосподарських об’єктів та гідротехнічних споруд на захисних масивах дніпровських водосховищ.

-     Забезпечення виконання організаційних заходів щодо проектування, будівництва і реконструкції, ремонту а також технічного переоснащення об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу  та  систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд та водогосподарських об’єктів багатоцільового використання на річках та  захисних масивах відповідно до положення.

-    Здійснення моніторингу технічного стану гідротехнічних споруд, що знаходяться на балансі Дніпровського БУВР.

-    Забезпечення проведення профілактичних робіт, ліквідації наслідків шкідливої дії вод та аварій на гідротехнічних спорудах та захисних масивах, що знаходяться на балансі Дніпровського БУВР.

-    Проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань при проведенні метрологічних робіт.

-    Надання пропозицій стосовно погодження проектів землеустрою щодо організації і встановлення  меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон, створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок на річках та захисних масивах відповідно до положення.

-    Надання пропозицій стосовно погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду відповідно до положення.

-    Здійснення гідрогеологічного моніторингу земель на захисних  масивах у зоні впливу дніпровських водосховищ;

-    Контроль за витратами електроенергії, розробка питомих витрат та заходів по економії електроенергії.

-    Організація експлуатації та ремонту виробничих та службових приміщень, механізмів, плавзасобів та автотранспорту.

-    Забезпечення об’єктів Дніпровського БУВР обладнанням, устаткуванням та приладами.

-    Розробка лімітів витрат паливно-мастильних матеріалів та контроль за їх виконанням.

-    Контроль за складанням і своєчасною здачею статистичної та технічної звітності з ремонтних, будівельних та експлуатаційних робіт.

-    Оцінка стану механічного і енергосилового обладнання, землерийної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів.

-   Організація та відповідальність за безпечні умови праці, додержання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, в тому числі при виконанні експлуатаційних, інженерно – геологічних, гідрологічних та ремонтних робіт на гідротехнічних спорудах, насосних і компресорних станціях, енергетичних об’єктах, експлуатації машин, механізмів, плавзасобів, земснарядів, ремонтних цехів, вантажопідйомних механізмів та вантажозахвачуючих пристроїв, котлів і посудин, працюючих під тиском, будівель і приміщень виробничого призначення, технічне навчання персоналу.

 

Безпосередньо координує і контролює діяльність:

-    технічного відділу;

-    відділу енергозбереження та зв’язку;

-    відділу експлуатації водогосподарських систем;

-    відділу охорони праці;

-    відділу механізації;

-    відділу моніторингу водних об’єктів та захисних споруд;

-    господарського відділу;

-    машинного двору ;

-    цеху з ремонту електротехнічного обладнання ;

-    вимірювальної електричної лабораторії;

-    експлуатаційних дільниць та насосних станцій.

Головний інженер  є заступником Голови Технічної ради управління.

 

 

 

СТРЕЛЕЦЬ ІГОР БОРИСОВИЧ

 

      

Підпорядковується безпосередньо начальнику Дніпровського басейнового управління водних ресурсів

    Спрямовує та координує діяльність Дніпровського БУВР з питань управління, використання, та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також функціонування системи державного моніторингу довкілля  в частині проведення гідрохімічних та радіологічних спостережень за станом поверхневих вод.

    Несе відповідальність за виконання наступних питань:

-    Розробка  пропозицій та участь у їх реалізації щодо державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів басейну р. Дніпро.

-    Прийняття звітів про використання води за формою №2 ТП-водгосп (річна).

-    Здійснення моніторингу,  узагальнення та аналіз даних  якості вод поверхневих водних об’єктів у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення, а також проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень у районах основних водозаборів комплексного призначення, транскордонних водотоках, у зонах впливу атомних електростанцій, на водних об’єктах та водогосподарських системах басейну Дніпра.

-    Розроблення та реалізація  заходів  щодо екологічного оздоровлення річок басейну Дніпра, спостереженням за станом водних об’єктів та наданням пропозицій до програм соціально-економічного розвитку регіону.

-    Узагальнення та аналіз даних облводресурсів про водогосподарську та гідрологічну обстановку в басейні річки Дніпро та надання оперативної інформації Держводагентству.

-    Надання пропозицій Держводагентству  стосовно погодження нормативів водопостачання.

-    Надання пропозицій Держводагентству  стосовно надання висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування.

-    Розробка схем  комплексного використання   та охорони водних ресурсів, формування довгострокових прогнозів  водогосподарських балансів

-    Участь у вирішенні питань, пов’язаних із міжбасейновим та міждержавним розподілом річок і використанням прикордонних вод.

-    Підготовка матеріалів для державного водного кадастру басейну р. Дніпро за розділом «Водокористування», узагальнення та аналіз державного обліку водокористування.

-  Узагальнення інформації облводресурсів, що розташовані в басейні р. Дніпро, щодо використання водних ресурсів у басейні Дніпра та надання результатів Держводагентству.

-   Здійснення в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, паводків та льодоходу р.Дніпро, Десна, Псел, Ворскла, Сула, захисних масивах в межах м. Києва, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

-    Проведення заходів з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечення відкритості діяльності управління шляхом взаємодії із ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

         Безпосередньо координує і контролює діяльність:

-    відділу  водокористування та обліку вод;

-    відділу водних об’єктів;

-    кризового відділу;

-    відділ техногенно-екологічної безпеки;

-    басейнової лабораторії моніторингу вод;

-    відділу контролю та взаємодії із засобами масової інформації;

     Заступник начальника  є уповноваженою особою Держводагентства з інформування оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС, членом  Технічної ради управління.

Веб-представництва