Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ
Державне агентство водних ресурсів України
17 грудня 2018

Адреса

Київська обл., м. Вишгород,вул.
Київська, 10 В
тел. 04596 5 44 25, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ   Дніпровського  БУВР

від «23» березня 2015 р. № 61

 

План заходів

Дніпровського БУВР на 2015 рік щодо забезпечення реалізації

Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки,

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2014 року №19), в Дніпровському БУВР та регіональних управліннях водних ресурсів

№№ з/п

Зміст заходів

Термін

 виконання

Виконавці

Відповідальний за виконання

1.

   Відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015», схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року №1001, забезпечити впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні

Постійно

  Начальники  структурних

  підрозділів Дніпровського БУВР,

  начальники регіональних управлінь

  водних ресурсів

В.Дивинська, Т.Присяжна, начальники управлінь

2.

   Забезпечити безумовне дотримання вимог Законів України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та «Про запобігання корупції», реалізації системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду

Протягомроку

Начальники  структурних

підрозділів Дніпровського БУВР, начальники регіональних управлінь водних ресурсів

В.Дивинська,

Т.Присяжна, начальники управлінь

3.

   Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Дніпровське БУВР, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом

року

Відділ внутрішнього аудиту,

відділ бухгалтерського обліку та звітності,

відділ економіки, 

відділ експлуатації водогосподарських систем,

начальники регіональних управлінь водних ресурсів

 

 

 

В.Дивинська,

М.Ковровська,

С.Попова,

М.Янчевський,

начальники управлінь

4.

   Запровадити практику звітування на Басейновій раді р.Дніпро про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є Дніпровське БУВР

І квартал

Відділ бухгалтерського обліку та звітності,

відділ контролю та взаємодії із засобами масової інформації

І.Дремлюга

М.Ковровська,

Н.Проценко

5.

    Забезпечити ефективне та раціональне  використання державного майна.

    Керівникам регіональних управлінь водних ресурсів, забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

    Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом

року

Відділ бухгалтерського обліку та звітності,

відділ економіки,

начальники регіональних управлінь водних ресурсів

М.Ковровська,

С.Попова,

начальники управлінь

6.

    При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель

Постійно

Відділ експлуатації водогосподарських систем,

 технічний відділ,

начальники регіональних управлінь водних ресурсів

А.Демянець,

М.Янчевський,

О.Жовтоног, начальники управлінь

 

7.

    З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками Дніпровського БУВР та регіональних управлінь водних ресурсів

Постійно

Начальники  структурних

підрозділів Дніпровського БУВР,начальники регіональних управлінь водних ресурсів

М.Ковровська,

начальники  структурних

підрозділів Дніпровського БУВР,   начальники управлінь

8.

    З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат, забезпечувати дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками Дніпровського БУВР та регіональних управлінь водних ресурсів

    Інформувати про стан розрахунків із заробітної плати з працівниками Дніпровського БУВР та регіональних управлінь водних ресурсів – Держводагентство

Протягом

року

 

 

Щодекадно

 

 

 

 

  Відділ бухгалтерського обліку та звітності,

  відділ економіки,

  начальники регіональних управлінь водних ресурсів

М.Ковровська, С.Попова, начальники управлінь

 

9.

    З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

 

Протягом                              року

Юридичний відділ,

відділ бухгалтерського обліку та звітності,

начальники  структурних

підрозділів Дніпровського БУВР, начальники регіональних управлінь водних ресурсів

А.Варова,

М.Ковровська, начальники управлінь

10.

    Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості, та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

Постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності,

начальники регіональних управлінь водних ресурсів

М.Ковровська, начальники управлінь

11.

    Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2015 рік в Дніпровському БУВР та регіональних управліннях водних ресурсів

Протягом року

Начальник відділу внутрішнього аудиту

 

В.Дивинська

12.

    Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії (виробничих нарад) Дніпровського БУВР питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

 

 

 

Не менше ніж 1 раз в півріччя

Начальник відділу внутрішнього аудиту,

відділ управління персоналом, юридичний відділ,   

відділ контролю та взаємодії із засобами масової інформації,

начальники регіональних управлінь водних ресурсів

В.Дивинська,

Т.Присяжна,

А.Варова,

Н.Проценко, начальники управлінь

13.

    З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань  громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність Дніпровського БУВР, проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» в апараті Дніпровського БУВР

Квітень

Відділ контролю та взаємодії із засобами масової інформації, начальники регіональних управлінь водних ресурсів

Н.Проценко, начальники управлінь

14.

    З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією в роботі апарату Дніпровського БУВР, забезпечення відкритості і прозорості фінансової діяльності у рубриці «Запобігання проявам корупції» веб-сайту Дніпровського БУВР систематично висвітлювати діяльність управління, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам 

Протягом року

Відділ контролю та взаємодії із засобами масової інформації, начальники регіональних управлінь водних ресурсів

Н.Проценко, начальники управлінь

15.

    Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення на веб-сайтах Дніпровського БУВР та  регіональних управлінь водних ресурсів необхідної інформації щодо платних послуг, які надаються.  

Постійно

Відділ контролю та взаємодії із засобами масової інформації,

відділ економіки,  начальники регіональних управлінь водних ресурсів

Н.Проценко,

С.Попова, начальники управлінь

16.

    Забезпечити роботу відокремленого приміщення для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи з документами

Постійно

Відділ контролю та взаємодії із засобами масової інформації, начальники регіональних управлінь водних ресурсів

Н.Проценко, начальники управлінь

17.

    Забезпечити організацію своєчасного і обєктивного проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, повязаних із виконанням функцій держави, відповідно до Порядку, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року №33/2012

Під час проведення конкурсів на заміщення посад

Відділ управління персоналом, начальники регіональних управлінь водних ресурсів

Т.Присяжна, начальники управлінь

18.

    Проаналізувати стан виконання посадовими особами управлінь вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 №16 «Про затвердження порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента» в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї за 2014 рік та подати відвовідну інформацію начальнику управління

Квітень

Відділ управління персоналом,

відділ внутрішнього аудиту,  начальники регіональних управлінь водних ресурсів

Т.Присяжна,

В.Дивинська, начальники управлінь

19.

    Забезпечити тісну співпрацю з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.

Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення

Постійно

Начальники  структурних

підрозділів Дніпровського БУВР, начальники регіональних управлінь водних ресурсів

Н.Проценко,

А.Варова, В.Дивинська,

Т.Присяжна, начальники управлінь

 

20.

    Систематично інформувати керівництво Дніпровського БУВР про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції  в Дніпровському БУВР та регіональних управліннях водних ресурсів

Щоквартально до 05  числа

Відділ внутрішнього аудиту,

відділ управління персоналом, юридичний відділ, начальники регіональних управлінь водних ресурсів

В.Дивинська,

Т.Присяжна,

А.Варова, начальники управлінь

 

 

   Начальник відділу внутрішнього аудиту                                                                       Начальник відділу управління персоналом

                          ______________В.Дивинська                                                                                                   ______________Т.Присяжна 

 

 

Веб-представництва